DG

Experienta noastra este bazata pe
inovatia voastra.

A.
Servicii de contabilitate
In orice firma, contabilitatea este o activitate esentiala si necesara avand un rol permanent...
citeste mai multe
B.
Salarizare si resurse umane
Va oferim servicii de salarizare si resurse umane, intocmirea contractelor individuale de munca...
citeste mai multe
C.
Consultanta fiscala
consta in acordarea de servicii profesionale in domeniul fiscal, acordarea de servicii si asistenta de specialitate...
citeste mai multe

Servicii intrastat

Serviciile Intrastat reprezinta un sistem de colectare a datelor statistice privind comertul cu bunuri între tarile din Uniunea Europeana.


Sistemul de servicii Intrastat a devenit operational începând cu data 1 ianuarie 2007, data aderarii României la Uniunea Europeana.


Declaratia statistica INTRASTAT este completata de toti operatorii economici ale caror importuri si/sau exporturi din/catre statele membre ale Uniunii Europene depasesc pragurile valorice stabilite pentru anul de referinta.

Cine poate presta servicii Intrastat?


Obligatia furnizarii datelor Intrastat revine operatorilor economici care îndeplinesc urmatoarele conditii:
1.Sunt înregistrati în scopuri de taxa pe valoare adaugata (au cod de identificare fiscala);
2.Realizeaza schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
3.Valoarea totala anuala a schimburilor de bunuri pentru fiecare din cele doua fluxuri,
introduceri respectiv expedieri, depaseste pragul valoric Intrastst stabilit pentru fiecare an.

Ce trebuie declarat catre Intrastat?


Principalele informatii pe care le vizeaza sistemul de servicii Intrastat sunt:
- fluxul (introduceri/expedieri);
- perioada de referinta;
- date de identificare ale firmei;
- tara de destinatie/tara de expeditie;
- cod marfa (8 cifre conform Nomenclatorului Combinat);
- natura tranzactiei;
- modul de transport;
- termenii de livrare;
- cantitatea în kg;
- cantitatea în unitate de masura suplimentara;
- valoarea facturata;
- valoarea statistica.


Termenul limita de transmitere a datelor Intrastat la INS îl reprezinta întotdeauna data de 15 a lunii urmatoare celei de referinta.