Tratamentul fiscal al avantajelor de natură salarială

BONURI

Avand in vedere ca se apropie sarbatorile de iarna, perioada in care o societate poate acorda o serie de avantaje de natură salarială, însă trebuie să se țină cont și de implicațiile fiscale a acestora asupra: impozitului pe profit, TVA, impozit pe venit, contribuții sociale.
 Prin urmare o sa va prezint anatajele/dezavantajele ptr fiecare categorie in parte:

Cadouri în bani sau în natură
  – Neimpozabile dacă sunt oferite salariaților cu ocazia Crăciunului, Paștelui, 1 iunie sau 8 martie în limita a 150 de lei per angajat și pentru fiecare copil minor al acestuia.  – Impozabile dacă depășește plafonul de 150 de lei per persoană sau sunt acordate cu alte ocazii decât cele expres menționate.
  – in cazul cadourilor dacă societatea și-a dedus TVA aferentă cadourilor cumpărate, atunci are obligația să colecteze TVA (livrare de bunuri). Dacă societatea NU și-a dedus TVA la achiziție/ producție, atunci NU are obligația de colecta. Reprezintă cheltuieli sociale și sunt deductibile în limita a 5% din cheltuiala cu salariile. Suma ce depășește acest plafon este o cheltuială nedeductibilă
Tichete cadou
  – Neimpozabile dacă sunt oferite salariaților cu ocazia Crăciunului, Paștelui, 1 iunie sau 8 martie în limita a 150 de lei per angajat și pentru fiecare copil minor al acestuia.
   – Nu are implicații asupra TVA .   – Acordarea de tichete cadou nu poate să fie făcută în funcție de performanțele salariaților întrucât reprezintă o cheltuială socială. Neimpozabile dacă sunt acordate ca și cheltuieli sociale (căsătorie, pensionare, ziua salariatului, alte sărbători etc.) și sunt prevăzute în contractul de muncă.
   –   Impozabile dacă depășesc plafonul de 150 de lei per persoană sau NU sunt acordate ca și cheltuieli sociale.
Tichete de masă
    – Impozabile în limita numărul de zile lucrătoare pe care le-a realizat salariatul- 10%
    – În cazul în care se dau mai multe tichete, atunci acestea vor fi impozitate ca alt venit de natură salarială
    – dacă se acordă mai multe, atunci se vor include în baza de calcul a contribuțiilor sociale
    – Nu are implicații asupra TVA Integral
Servicii turistice/ vouchere de vacanță pe perioada concediului (ex. excursii/ tratament):   – Neimpozabile în cazul în care serviciile turistice (ex. transport, cazare) sunt acordate pe perioada concediului de odihnă salariatului și membrilor de familie a acestuia și sunt prevăzute în contractul de muncă.
    – Decontarea serviciilor turistice nu poate să fie făcută în funcție de performanțele salariaților întrucât reprezintă o cheltuială sociala.   – Nu are drept de deducere a TVA- alui pentru că operațiunea NU este efectuată în scopul activității economice pentru realizarea de operațiuni taxabile sau scutite cu drept de deducere.   – pentru societatile care sunt platitoare de impozit pe profit aceasta opreartiune reprezintă cheltuiela sociala și este deductibila în limita a 5% din cheltuiala cu salariile. Suma ce depășește acest plafon este o cheltuială nedeductibilă
Contribuții la fonduri de pensii facultative   – Neimpozabile în limita a 400 euro anual dacă sunt suportate de angajator pentru salariații proprii.
     – În cazul în care suma este acordată pentru alte persoane sau peste plafonul de 400 euro, atunci se vor impozita.     – Nu are implicații asupra TVA
Deplasarea de la domiciliu la locul de muncă – Neimpozabilă în limita abonamentului sau a contravalorii combustibilului  consumat pentru această distanță în funcție de zilele lucrătoare.  – Decontarea transportului trebuie expres prevăzută în contractul de muncă.  – Decontarea deplasării în interes personal se va impozita.  – Nu se va deduce TVA aferent transportului, deoarece NU este realizat  pentru realizarea de operațiuni taxabile sau scutite cu drept de deducere.
Cheltuielile cu pregătirea profesională a salariaților   – Neimpozabile dacă sunt efectuate de angajatori pentru pregătirea profesională și perfecționarea angajaților  – Impozabile dacă sunt realizate pentru pregătirea/ perfecționarea într-un domeniu care nu are legă
  – TVA se va deduce integral dacă pregătirea/ perfecționarea este realizată în scopul entității economice
Decontarea meselor la restaurant   – Neimpozabil dacă acest serviciu este utilizat în scopul activității economice (ex. întâlniri cu partenerii de afaceri).
    – Impozabil dacă acest serviciu este utilizat strict în scopul personal al salariatului.
Team-building   – Neimpozabil dacă team-building-ul este organizat cu scopul de a perfecționa salariații. Societatea va trebui să justifice prin documentație (referat, cursuri, programul activităților, lectorii etc.) scopul aceste acțiuni.    – Impozabil dacă team-building-ul este organizat în scop de recreere.     – Societatea își va deduce TVA doar în cazul în care activitatea este organizată DOAR cu scopul de a perfecționa angajații, altfel aceasta NU se va deduce
Utilizarea în scop personal a vehiculelor angajatorului  – Pentru societatile plătitoare de impozit pe profit dacă s-a optat pentru deducerea de 50% (TVA și cheltuielile aferente), atunci nu se impozitează.
   – Pentru microîntreprinderi dacă s-a optat pentru deducere de 50%, atunci există riscul de asimilare avantajelor de natură salarială impozabile, deoarece excluderea vizează doar persoanele plătitoare de impozit pe profit sau impozit pe venit (ex. PFA).
  – In cazul în care se utilizează vehiculul în scop personal în funcție de numărul de km parcurși, avantajul este impozabil și se calculează lunar – 1,7% la valoarea de intrare proporțional cu nr. de km utilizați în interes personal.- legat de TVA avem :      a) Se va deduce TVA în proporție de 50% în cazul în care optează pentru această variantă și NU va fi necesar să se întocmească foii de parcurs.      b) În cazul în care optează pentru varianta cu nr. de km parcurși în interes personal pe baza foilor de parcurs, atunci pentru aceștia nu va exista drept de deducere a TVA (proporțional) aferent achizițiilor de servicii sau bunuri realizate pentru autoturism.
Transport și cazare delegație– Neimpozabil dacă este realizat exclusiv în scopul activității economice, altfel se va considera avantajul de natură salarială impozabil (toate contributiile)
 – Se va deduce integral TVA aferent cazării (indiferent de clasificare) și transportul aferent dacă deplasarea este realizată pentru activitatea societatii
Diurna – Neimpozabilă în limita plafonului de 2,5 ori nivelul legal pentru instituțiile publice( incepand cu 01.01.2019 devine 20 lei/zi)
  – Impozabilă, dacă depășește plafonul de 2,5 ori sau se acordă diurna pentru zilele în care nu a fost plecat în delegație  – Nu are implicații asupra TVA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *