Taxa radio – TV in 2016 !!!!

taxa radio TV

 

Taxa radio – TV este reglemetata prin Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată în1999, și Hotărârea Guvernului României nr. 978/2003 privind taxa pentru serviciul public de televiziune, respectiv Hotărârea nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune.

Curtea Constituțională a declarat, prin decizia 448/2013, că dispozițiile art. 40 alin (3) din Legea nr. 41/1994 sunt constituționale doar în măsura în care taxa pentru serviciul public de radiodifuziune și de televiziune se aplică numai persoanelor care beneficiază de aceste servicii.

Pentru a putea înţelege toate aspectele legale ce decurg din calitatea de plătitor de taxa radio-TV , se impun următoarele precizări, structurate de Laurenţiu Urluescu, membru în comitetul director al Asociaţiei Furnizorilor de Energie Electrică din România(AFEER) :

Pentru persoane juridice– Taxa radio

– este obligatorie de a se plăti de către toate persoanele juridice cu sediul în România (incluzând microintreprinderi, filiale, sucursale, subunități fără personalitate juridică reprezentante ale firmelor cu sediul în strainătate);
– taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune se va încasa prin furnizorii impliciți de energie electrică, odată cu plata energiei electrice consummate;
– persoanele care îşi asigură din alte surse energia electrică şi nu au contract de furnizare a energiei electrice încheiat cu societăţile mandatate, vor plăti taxa direct Societăţii Române de Radiodifuziune în contul RO12RNCB0072020805170138, BCR Sector 1, Bucuresti.

Scutiri

• sunt scutite de la plata taxei radio: asociaţiile şi fundaţiile nonprofit, misiunile diplomatice străine şi membrii acestora, azilurile de bătrâni, unităţile sanitare de stat, unităţile militare, unităţile de învăţământ de stat (unităţi de învăţământ superior, şcoli, grădiniţe), căminele de copii şi creşele de stat, unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, precum şi alte categorii prevăzute de legi speciale;
obligaţia de plată a taxei radio pentru restul persoanele juridice (in afara celor mentionati mai sus) nu este condiţionată de deţinerea receptoarelor radio.

Penalităţi:

• pentru neplata la termen a taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune persoanele fizice obligate la plata acestei taxe plătesc penalităţi pentru fiecare zi de întârziere;
• fapta persoanei juridice de a nu plăti taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei plus plata unor despăgubiri civile la nivelul dublului taxei pr pe o perioadă de 1 an.

Taxa TV:

– este obligatorie de a se plăti de către toate persoanele juridice cu sediul în România (incluzând microîntreprinderi, filiale, sucursale, subunități fără personalitate juridică,reprezentante ale firmelor cu sediul în strainătate);
– taxa lunară pentru serviciul public de televiziune se va încasa prin furnizorii impliciti de energie electrica, odată cu plata energiei electrice consummate;
– persoanele care îşi asigură din alte surse energia electrică şi nu au contract de furnizare a energiei electrice încheiat cu societăţile mandatate, vor plăti taxa direct Societăţii Române de Televiziune.

Scutiri:

• sunt scutite de la plata taxei TV: asociaţiile şi fundaţiile nonprofit, misiunile diplomatice străine şi membrii acestora, azilurile de bătrâni, unităţile sanitare de stat, unităţile militare, unităţile de învăţământ de stat (unităţi de învăţământ superior, şcoli, grădiniţe), căminele de copii şi creşele de stat, unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, precum şi alte categorii prevăzute de legi speciale;
având în vedere decizia 448/2013 a Curții Constituționale și decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție din 2012 privind constituționalitatea art. 40 alin. 3 din legea 41/1994, se societatile care pot dovedi că nu beneficiază de serviciul public de televiziune, nu vor plăti această taxa.

Penalităţi

• pentru neplata la termen a taxei lunare pentru serviciul public de televiziune, persoanele fizice obligate plătesc penalităţi pentru fiecare zi de întârziere;
• fapta persoanei juridice de a nu plăti taxa lunară pentru serviciul public de televiziune constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei plus plata unor despăgubiri civile la nivelul dublului taxei pr pe o perioadă de 1 an.

„Majoritatea furnizorilor de pe piața concurențială nu sunt mandatați ca și colectori ai taxei radio-TV, urmând ca plata obligațiilor să fie făcută direct de către consumatori în contul SRR sau TVR. Este dealtfel de avut în vedere că termenul de prescripție care se aplică pentru taxa radio/TV este de 3 ani”, apreciază Urluescu.

În România, există circa 10 milioane de consumatori ce plătesc taxa radio – TV. Anual, această taxă produce încasări de zeci de milioane de euro pentru TVR şi SRR.

http://www.economica.net

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *