Tichet de masa valoarea maxima la 15lei!!!

Valoarea maxima pentru un tichet de masa este introduca prin aparitia in M.Of.Nr.931 din 18 noiembrie 2016 a LEGII Nr. 218 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea 142/1998privind acordarea tichetelor de masa   Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. I. – Alineatul (1) al articolului 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, publicata in Monitorul

Read more

Regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general

În M. Of. nr. 335 din 15 mai 2015, s-a publicat Legea nr. 111/2015 pentru modificarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general (M. Of. nr. 1128 din 14 decembrie 2005; cu modif. ult.). Vom prezenta, în continuare, modificarea adusă Legii nr. 350/2005 prin Legea nr. 111/2015: Art. 4 lit.

Read more