Regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general

În M. Of. nr. 335 din 15 mai 2015, s-a publicat Legea nr. 111/2015 pentru modificarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general (M. Of. nr. 1128 din 14 decembrie 2005; cu modif. ult.). Vom prezenta, în continuare, modificarea adusă Legii nr. 350/2005 prin Legea nr. 111/2015: Art. 4 lit.

Read more