Registrul general de evidenta a salariatilor REVISAL – Modificari

REVISALRegistrul general de evidenta a salariatilor -REVISAL, reglementat de HG nr.500/2011 sufera modicari prin aparitia Hotararii 877/2016 in M.O Nr.963 din 28.11.2016

Hotararea 877/2016 textul integral in gasiti in atasament hotararea-877-revisal

Principalele modificari:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 Registrul general de evidenta a salariatilor se compune din doua parti:

a) registrul privat, care se intocmeste, completeaza si transmite de catre angajatori, persoane fizice sau persoane juridice de drept privat;
b) registrul public, care se intocmeste, completeaza si transmite de catre institutiile/autoritatile publice carora le sunt aplicabile dispozitiile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) In registrul privat se inregistreaza persoanele angajate prin incheierea unui contract individual de munca potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In registrul public se inregistreaza persoanele platite din fonduri publice, care exercita o functie in baza unui contract individual de munca, a unui act administrativ de numire ori a unui alt fel de act emis in conditiile legii.

(4) Angajatorii care au infiintat sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, carora le-au delegat competenta incadrarii personalului, pot delega acestora si competenta intocmirii, completarii si transmiterii datelor in registrul privat/public in numele angajatorului.

Prestatorii prevazuti la alin. (6) nu pot subcontracta, la randul lor, serviciile de transmitere a datelor in registrul privat incredintate de angajator.

4. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 4. – (1) Transmiterea registrului privat catre inspectoratul teritorial de munca, cu elementele prevazute la art. 3 alin. (2), se face dupa cum urmeaza:

a) la angajarea fiecarui nou salariat, elementele prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a)-l) se transmit cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza;
b) elementele prevazute la art. 3 alin. (2) lit. m) se transmit in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data suspendarii/data incetarii suspendarii;
c) elementul prevazut la art. 3 alin. (2) lit. n) se transmite cel tarziu la data incetarii contractului individual de munca/la data luarii la cunostinta a evenimentului ce a determinat, in conditiile legii, incetarea contractului individual de munca;
d) pentru salariatii detasati, angajatorul de baza transmite perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea, cel tarziu in ziua lucratoare anterioara datei de incepere a detasarii;
e) elementele prevazute la art. 3 alin. (2)
lit. e) si f) se transmit cel tarziu in ziua lucratoare anterioara datei de incepere a detasarii salariatului pe teritoriul altui stat.

(2) Orice modificare a elementelor prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a), d)-l) se transmite in registru in termenul prevazut la art. 17 alin. (5) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Exceptie fac situatiile in care modificarea se produce ca urmare a unei hotarari judecatoresti cand inregistrarea in registru se face in termen de 20 de zile de la data la care angajatorul se prezuma, potrivit legii, ca a luat cunostinta de continutul acesteia.
(3) Orice modificare privind datele de identificare ale angajatorului, respectiv sediul sau, dupa caz, domiciliul acestuia, se transmite la inspectoratul teritorial de munca in termen de 3 zile lucratoare de la data aparitiei modificarii.
(4) Orice corectie a erorilor survenite in completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunostinta de acestea.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *