Registrul de evidenta fiscala pentru persoane fizice 2018

Registrul de evidenta fiscala pentru persoanele fizice- contribuabili potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Acesta este reglementat de Ordinul 3254/2017, publicat in M.O. nr.10 din 05.01.2018

Ordinul integral il gasiti aici ordin 3254 registrul de evidenta fiscala PFA

Ca urmare a acestui Ordin emis de catre Ministerul Finantelor toate personele fizice PFA, PFI, II, Profesiile Libere, rezidente sau nerezidente care desfasoara activitate economica trebuie sa completeze Registrul de Evidenta Fiscala pe fiecare sursa de venit!!!

Registrul de evidenta fiscala trebuie completat inclusiv de catre urmatoarele categorii de contribuabilii scutiți de la plata impozitului pe venit:

persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:

 • activități independente, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere;
 •  activități agricole, silvicultură și piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 105, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică

Exceptie de la aceasta regula fac acei Contribuabilii care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala si au optat pentru  retinere la sursa.

In cazul in care activitatea se desfasoara in cadrul unei asocieri, obligatiile referitoare la Registrul de evidenta fiscala ii revin asociatului desemnat care raspunde fata de autoritatile publice.

Registrul de evidenta fiscala se completeaza si de catre contribuabilii care au optat pentru venitul net anual stabilit pe baza normelor de venit, dar DOAR partea referitoare la venituri

Registrul de evidenta fiscala se completeaza anual cu totalul veniturilor si totalul cheltuielilor efectuate in scopul realizarii acestora, in anul curent.

Registrul de evidenta fiscala se completeaza astfel incat  sa corespunda cu  Declaratia anuala de venit.

In cazul in care contribuabilul are mai multe surse de venit, evidenta se tine pe fiecare sursa de venit in cadrul aceluiasi registru de evidenta fiscala.

Constituie venit brut anual totalul veniturilor in bani si in natura realizate in cadrul unui an fiscal. Evaluarea veniturilor in natura se efectueaza la pretul pietei sau la pretul stabilit prin expertiza, in functie de locul si la data primirii acestora.

TVA colectata potrivit regulilor prevazute in titlul VII din Codul fiscal nu reprezinta venit si nu se inregistreaza in Registrul de evidenta fiscala. 

Constituie cheltuieli deductibile cele efectuate in scopul desfasurarii activitatii si care indeplinesc conditiile generale prevazute la art. 68 alin. (4) din Codul fiscal. Concret:

a) să fie efectuate în cadrul activităților independente, justificate prin documente;

b) să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite;

c) să reprezinte cheltuieli cu salariile și cele asimilate salariilor

d) să respecte regulile privind amortizarea,

e) să respecte regulile privind deducerea cheltuielilor reprezentând investiții în mijloace fixe pentru cabinetele medicale,

f) să reprezinte cheltuieli cu prime de asigurare efectuate pentru:

           1. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;

           2. activele ce servesc ca garanție bancară pentru creditele utilizate în desfășurarea activității pentru care este autorizat contribuabilul;

          3. bunurile utilizate în cadrul unor contracte de închiriere sau de leasing, potrivit clauzelor contractuale;

           4. asigurarea de risc profesional;

g) să fie efectuate pentru salariați pe perioada delegării/detașării în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, reprezentând indemnizațiile plătite acestora, precum și cheltuielile de transport și cazare;

h) să fie efectuate pe perioada deplasării contribuabilului care își desfășoară activitatea individual și/sau într-o formă de asociere, în țară și în străinătate, în scopul desfășurării activității, reprezentând cheltuieli de cazare și transport, altele decât cele prevăzute la alin. (7) lit. k);

i) să reprezinte contribuții de asigurări sociale plătite la sistemele proprii de asigurări sociale și/sau contribuții profesionale obligatorii plătite, potrivit legii, organizațiilor profesionale din care fac parte contribuabilii;

j) să fie efectuate în scopul desfășurării activității și reglementate prin acte normative în vigoare;

 Nu se inregistreaza in Registrul de evidenta fiscala si nu sunt cheltuieli deductibile:

a) cheltuielile care depasesc limitele prevazute la art. 68 alin. (5) din Codul fiscal;  adica acele cheltuieli deductibile limitat, cum ar fi :

 • cheltuielile de sponsorizare, mecenat, acordarea de burse private, efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul
 • cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din baza de calcul
 • cheltuielile sociale, în limita sumei obținute prin aplicarea unei cote de până la 5% asupra valorii anuale a cheltuielilor efectuate cu salariile personalului,
 • scăzămintele, perisabilitățile, pierderile rezultate din manipulare/depozitare, bunuri cu termen depășit de valabilitate potrivit legii;
 • cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori, potrivit legii;
 • cheltuielile reprezentând voucherele de vacanță acordate de angajatori,
 • contribuțiile la fonduri de pensii facultative, primele de asigurare voluntară de sănătate(limita fiind de 400 euro/anual)
 • cheltuielile reprezentând contribuții sociale obligatorii datorate în calitate de angajatori

b) cheltuielile efectuate in conditiile prevazute la art. 68 alin. (7) din Codul, adica

 •  sumele sau bunurile utilizate pentru uzul personal sau al familiei sale;
 •  cheltuielile corespunzătoare veniturilor neimpozabile ale căror surse se află pe teritoriul României sau în străinătate;
 • impozitul pe venit -inclusiv impozitul pe venitul realizat în străinătate;
 • cheltuielile cu primele de asigurare, altele decât cele prevăzute mai sus
 •  donații de orice fel;
 • dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a încălcării dispozițiilor legale în vigoare și penalitățile, datorate autorităților române/străine, potrivit prevederilor legale, cu excepția celor plătite, conform clauzelor din contractele comerciale încheiate cu aceste autorități;
 •  ratele aferente creditelor angajate;
 •  cheltuielile de achiziționare sau de fabricare a bunurilor și a drepturilor amortizabile din Registrul-inventar;
 •  cheltuielile privind bunurile constatate lipsă din gestiune sau degradate și neimputabile, dacă inventarul nu este acoperit de o poliță de asigurare;
 • impozitul pe venit suportat de plătitorul venitului în contul beneficiarilor de venit;
 •  50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul desfășurării activității.

c) cheltuielile reprezentand contributii sociale obligatorii, potrivit legii, datorate de catre contribuabil , indiferent daca activitatea se desfasoara individual si/sau intr-o forma de asociere.

Deducerea acestor cheltuieli se efectueaza la recalcularea venitului net anual/pierderii nete anuale, de organul fiscal competent.

d) TVA dedusa nu reprezinta cheltuiala si nu se inregistreaza in Registrul de evidenta fiscala.

Baza de calcul se determină ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile

Registrul de evidenta fiscala se modifica ori de cate ori se constata diferente cu privire la veniturile si/sau cheltuielile inregistrate initial, pana la data depunerii declaratiei rectificative.

Registrul de evidenta fiscala se poate tine in forma scrisa sau electronica, cu respectarea modelului si continutului prevazute in anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Registrul de evidenta fiscala se intocmeste intrun singur exemplar, fara a se lasa randuri libere, completandu-se cate o fila, pentru fiecare sursa din cadrul fiecarei categorii de venit.

Registrul de evidenta fiscala se pastreaza la domiciliul fiscal al contribuabilului/sediul asocierii, forma scrisa sau format electronic.

Astfel avem categoriile de contribuabili prevazuti la Cap. IV din Codul fiscal:

a) persoanele fizice rezidente;

b) persoanele fizice nerezidente care desfășoară o activitate independentă prin intermediul unui sediu permanent în România;

c) persoanele fizice nerezidente care desfășoară activități dependente în România;

Veniturile din activități independente cuprind veniturile din activități de producție, comerț, prestări de servicii, veniturile din profesii liberale și veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activități adiacente

Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală provin din drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor, brevete de invenție, desene și modele, mărci și indicații geografice, topografii pentru produse semiconductoare și altele asemenea.

Veniturile obținute din activități independente desfășurate în România, potrivit legii, cu excepția drepturilor de proprietate intelectuală, se consideră ca fiind obținute din România, indiferent dacă sunt primite din România sau din străinătate.

Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt considerate ca fiind obținute din România, numai dacă sunt primite de la un plătitor de venit din România sau de la un nerezident prin intermediul unui sediu permanent al acestuia stabilit în România.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *