Regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general

s560x316_fonduri_nerambursabile-1În M. Of. nr. 335 din 15 mai 2015, s-a publicat Legea nr. 111/2015 pentru modificarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general (M. Of. nr. 1128 din 14 decembrie 2005; cu modif. ult.).

Vom prezenta, în continuare, modificarea adusă Legii nr. 350/2005 prin Legea nr. 111/2015:

Art. 4 lit. f) Legea nr. 350/2005 (modificată prin Legea nr. 111/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 lit. f) prevede faptul că printre principiile care stăteau la baza atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă era și următorul: neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei activități a cărei executare fusese deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțare.

Noua reglementarePotrivit noii reglementări, art. 4 lit. f) prevede faptul că printre principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă este și următorul: „neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei activități a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțare, cu excepția fondurilor financiare cheltuite de beneficiar pentru continuarea programului, în limita plafonului de cofinanțare prevăzut la lit. g) [cofinanțarea, în sensul că finanțările nerambursabile trebuie însoțite de o contribuție din partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a finanțării; pentru fondurile alocate României prin Programul general «Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii» pentru perioada 2007-2013, contribuția din partea beneficiarului trebuie să fie de minimum 5% din valoarea totală a finanțării]”.

 

Art. 13 Legea nr. 350/2005 (modificată prin Legea nr. 111/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 prevedea: Cheltuielile eligibile puteau fi plătite în baza unui contract de finanțare nerambursabilă numai în măsura în care erau justificate și oportune și fuseseră contractate în perioada executării contractului.

Noua reglementarePotrivit noii reglementări, art. 13 prevede: „Cheltuielile eligibile vor putea fi plătite în baza unui contract de finanțare nerambursabilă numai în măsura în care sunt justificate și oportune și au fost contractate în anul bugetar în care se desfășoară contractul”.

 

Alte prevederi ale Legii nr. 111/2015

Potrivit art. II, prevederile respectivei legi se aplică contractelor de finanțare care se încheie după data intrării în vigoare a acesteia.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *