Noutati privin cazierul fiscal

cazier-fiscalIn MOF nr. 706/12.09.2016 a fost publicat Ordinul nr. 2070 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 2.594/2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea şi gestionarea cazierului fiscal, procedura de înscriere, scoatere şi rectificare a informaţiilor în/din cazierul fiscal, solicitare şi eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul şi conţinutul formularisticii necesare, precum şi nivelul de acces corespunzător la informaţiile din cazierul fiscal.

Principalele modificari:

  • Actele prin care s-au constatat şi sancţionat contravenţii, care potrivit legii, se înscriu în cazierul fiscal al contribuabililor, întocmite de către organele constatatoare din afara agenţiei, se transmit, în copie, organului fiscal competent în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul sancţionat, în termen de 5 zile de la data la care aceste acte au rămas definitive, potrivit art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015
  • Direcţia generală de tehnologia informaţiei solicită Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în baza protocolului de colaborare, datele de identificare ale reprezentanţilor legali/reprezentanţilor desemnaţi ai contribuabililor care figurează în această listă, existenţi în perioada în care au intervenit situaţiile de declarare a inactivităţii fiscale.”
  • Compartimentele juridice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al unităţilor sale subordonate vor comunica în timp util organelor cu atribuţii de constatare a faptelor şi de aplicare a sancţiunilor, denumite în continuare «organe constatatoare», soluţiile pronunţate în dosarele prin care s-au soluţionat definitiv de către instanţele de judecată plângerile împotriva proceselor-verbale/actelor de control, în baza Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Administraţiile judeţene ale finanţelor publice sunt organe fiscale competente pentru gestionarea cazierului fiscal şi pentru contribuabilii care îşi au domiciliul fiscal în raza lor teritorială şi care nu sunt înregistraţi în evidenţele fiscale ale organelor fiscale prevăzute mai sus.
  • Se modifica Anexa nr. 1 “Procedura de înscriere, scoatere şi rectificare a informaţiilor în/din cazierul fiscal, solicitare şi eliberare a certificatului de cazier fiscal” ;
  • Informaţiile privind faptele sancţionate contravenţional de către organele ordin-2070-cazier-fiscalconstatatoare din afara agenţiei se scot din evidenţa cazierului fiscal la cererea contribuabilului, în condiţiile art. 6 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, într-o perioadă de o lună de la data înscrierii informaţiilor în cazierul fiscal, cu condiţia achitării cuantumului amenzilor contravenţionale. În situaţia în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în această perioadă, scoaterea din evidenţă se realizează în termen de 3 zile lucrătoare de la data achitării amenzilor, la cererea contribuabilului. La cererea de scoatere din evidenţa cazierului fiscal a informaţiilor privind faptele prevăzute la pct. 1, formulată după împlinirea termenului de o lună prevăzut de lege, contribuabilul trebuie să depună dovada achitării amenzii contravenţionale. În situaţia în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în termen de 5 ani de la data înscrierii în cazierul fiscal a informaţiilor privind faptele sancţionate contravenţional, compartimentul de specialitate completează formularul 501 «Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal», pentru scoaterea din evidenţa cazierului fiscal a informaţiilor privind faptele sancţionate contravenţional, dispoziţiile secţiunii A pct. 8 fiind aplicabile în mod corespunzător.”

Intregul Ordin se poate consulta in atasament ordin-2070-cazier-fiscal

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *