Distribuire sume din contul unic ORDIN 1613/2018

prin OpANAF nr. 1613/2018 se aprobă procedura de distribuire a plăților efectuate în contul unic pentru acele impozite și contribuții plătibile în contul unic.

Începând cu data de 1 iulie 2018 sumele datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și la fondul unic de asigurări sociale de sănătate se plătesc în contul unic de disponibil 55.03, deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabilului.

Acest cont este deschis la unitatea de trezorerie a statului la care e arondat contribuabilul. Face excepție de la această plată impozitul pe venitul din salarii datorat de sediile secundare ce se plătește în contul unic deschis pe codul de identificare fiscală al sediilor secundare. Potrivit procedurii aprobate prin recentul ordin, sumele plătite în contul unic de către contribuabil se distribuie de către organul fiscal central competent distinct pe fiecare buget sau fond proporțional cu sumele datorate.

Ulterior, în cadrul fiecărui buget sau fond sumele sting obligațiile înregistrate de către contribuabil în următoarea ordine:

  • pentru toate impozitele și contribuțiile cu reținere la sursă;
  • pentru toate celelalte obligații principale;
  • pentru obligații fiscale accesorii.

În cazul în care sumele plătite nu acoperă în totalitate debitele din fiecare categorie enumerată anterior, distribuirea se face proporțional cu obligațiile fiscale datorate.

În situația în care, după efectuarea operațiilor de distribuire, rămân sume în contul unic, acestea vor fi distribuite în ultima zi lucrătoare a lunii în conturile e 20.A.47.01.00 „Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire“, 22.A.47.02.00 „Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, încasate în contul unic, în curs de distribuire“ şi 26.A.47.05.00 „Venituri ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, încasate în contul unic, în curs de distribuire“.

Ponderea distribuirii este stabilită de Ministerul Finanțelor publice în funcție de veniturile bugetelor anuale adoptate prin legile bugetare anuale.

Procedura evidențiază și modul în care se distribuie plățile făcute de contribuabili de beneficiază de înlesniri la plată, contribuabili ce se află sub incidența legislației privind insolvența sau contribuabili aflați în sfera executării silite.

 

 

Precizari suplimentare: OPANAF 1613/2018 – Distribuire sume din contul unic

*Obligatiile fiscale datorate de contribuabili, aprobate prin OPANAF 1612/2018, se platesc in contul unic de disponibil 55.03 “Sume incasate pentru bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in curs de distribuire”, deschis pe codul de identificare fiscala al contribuabililor la unitatile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal central competent pentru administrarea creantelor fiscale datorate de acestia.

*Prin exceptie, impozitul pe venitul din salarii datorat de sediile secundare se vireaza in contul unic, deschis pe codul de identificare iscalfa al sediilor secundare la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat contribuabilul care le-a infiintat.

*Sumele platite de catre contribuabili in contul unic se distribuie de catre organul fiscal central competent, denumit in continuare organ fiscal competent, distinct pe fiecare buget sau fond, dupa caz, proportional cu sumele datorate, cu anumite exceptii.

*Sumele distribuite se impart apoi in cadrul fiecarui buget sau fond de catre organul fiscal competent, in ordinea prevazuta la art. 163 alin. (4) din Codul de procedura fiscala, dupa cum urmeaza:

-pentru toate impozitele si contributiile sociale cu retinere la sursa;

-pentru toate celelalte obligatii fiscale principale;

-pentru obligatiile fiscale accesorii aferente obligatiilor prevazute la lit. a) si b).

*In cazul in care suma achitata nu acopera toate obligatiile fiscale datorate uneia dintre categorii, distribuirea se face, in cadrul categoriei respective, proportional cu obligatiile fiscale datorate.

*Dupa efectuarea distribuirii, organul fiscal competent efectueaza stingerea obligatiilor fiscale ale contribuabilului potrivit prevederilor art. 165 alin. (1) si (3)
din Codul de procedura fiscala si instiinteaza contribuabilul despre modul in care s-a efectuat stingerea cu cel putin 5 zile inainte de urmatorul termen de plata a obligatiilor fiscale, daca acesta a optat pentru a fi instiintat.

*Au fost aprobate totodata dispozitii speciale pentru distribuirea sumelor platite de contribuabilii aflati in situatii speciale:

-Contribuabilii care beneficiaza de inlesniri la plata.

-Contribuabilii aflati sub incidenta legislatiei privind insolventa.

-Contribuabilii care se afla in executare silita.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *