Contributii majorate pentru contractele part-time!!!

 

Prin Ordonanta Nr. 4/2017 Guvernul a decis, ca incepand cu veniturile lunii August 2017, angajatorii sa achite Contributii majorate pentru contractele part-time!!!

Ordonanta a fost publicata in Monitorul Oficial nr.598/25.07.2017

 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.10 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

   Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I. – Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 140 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 „Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora, prevazute la art. 136 lit. c)
Art. 140. – (1) Pentru persoanele prevazute la art. 136 lit. c), baza lunara de calcul pentru contributia de asigurari sociale o reprezinta suma castigurilor brute prevazute la art. 139, realizate de persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor asupra carora se datoreaza contributia individuala.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul castigului lunar brut prevazut la art. 139, realizat in baza unui contract individual de munca cu norma intreaga sau cu timp partial, al carui nivel este sub nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata aprobat prin hotarare a Guvernului, venitul luat in calcul la determinarea bazei lunare de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de angajatori sau persoanele asimilate acestora este salariul minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale, corespunzator numarului zilelor lucratoare din luna in care contractul a fost activ.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplica persoanelor prevazute la art. 136 lit. c), pe perioada in care salariatii acestora se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) sunt elevi sau studenti, cu varsta pana la 26 de ani, aflati intr-o forma de scolarizare;
b) sunt ucenici, potrivit legii, in varsta de pana la 18 ani;
c) sunt persoane cu dizabilitati carora prin lege li se recunoaste posibilitatea de a lucra mai putin de 8 ore pe zi;
d) au calitatea de pensionari pentru limita de varsta in sistemul public de pensii, cu exceptia pensionarilor pentru limita de varsta care beneficiaza de pensii de serviciu in baza unor legi/statute speciale, precum si a celor care cumuleaza pensia pentru limita de varsta din sistemul public de pensii cu pensia stabilita in unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;
e) realizeaza in cursul aceleiasi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, iar baza lunara de calcul cumulata aferenta acestora este cel putin egala cu salariul minim brut pe tara.
(4) In aplicarea prevederilor alin. (3), angajatorul solicita documente justificative persoanelor fizice aflate in situatiile prevazute la alin. (3) lit. a), c) si d), iar in cazul situatiei prevazute la alin. (3) lit. e), procedura de aplicare se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.”

2. La articolul 158, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
„(3) Prevederile art. 140 alin. (2)-(4) se aplica in mod corespunzator.”
Art. II. – Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. I intra in vigoare la data de 1 august 2017 si se aplica incepand cu veniturile aferente lunii august 2017.

 

 

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Contrasemneaza:
p. Ministrul finantelor publice,
Daniela Pescaru,
secretar de stat
p. Ministrul muncii si justitiei sociale,
Teiu Paunescu,
secretar de stat
p. Ministrul sanatatii,
Rares Trisca,
secretar de stat

   Bucuresti, 20 iulie 2017.
Nr. 4.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *