Vectorul fiscal – persoane fizice care incheie CIM

Vectorul fiscal pentru persoane fizice care incheie Contract Individual de Munca , au obligatia sa depuna notificare catre ANAF, formularele 020 si 030. Aceatea sunt reglementate prin: Ordinul nr. 371/2016 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de  Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal În

Read more

Legea dialogului social – actualizata!!!

    Legea dialogului social nr.62/2011 a fost modificata prin aparitia Legii Nr.1/2016. Legea dialogului social actualizata !!!         Modificarile suferite: -sectoare de activitate – sectoarele economiei naţionale care se stabilesc de către Consiliul Naţional Tripartit şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului -La cererea organizaţiei sindicale şi cu acordul membrilor acesteia, angajatorii vor reţine şi vor

Read more

Noi reguli privind concediu medical!!!

Concediu medical – reglementat prin OUG 158/2005 a fost modificat prin aparitia… Ordinului nr. 43/8/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 În vigoare de la

Read more

Inregistrare in scopuri de TVA -2016!!!

Inregistrare in scopuri de TVA incepand cu 01.01.2016!!!! Ordinul nr. 3840/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA În vigoare de la 01.01.2016 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 5 din 05.01.2016. Având în vedere dispoziţiile art. 56, 58, 346 şi art. 352 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,

Read more

Declaratia 600 -in vigoare din 01.01.2016

Declaratia 600 -model formular, intocmire, gestionare si depunere, noutati aduse de: Ordinul nr. 3655/2015 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 600 „Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii” În vigoare de la 01.01.2016 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 938 din 18.12.2015. Având în

Read more

Perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale soferilor

Perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora (tahografe) modificate de : Legea nr. 353/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi

Read more

Contributiile sociale 2016 – Legea 340/2015

 Contributiile sociale pentru 2016 sunt stabilite de Legea nr. 340/2015 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 În vigoare de la 22.12.2015 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 942 din 19.12.2015.   Contributiile sociale sunt la nivelul urmator Cotele de contributie de asigurări sociale pentru 2016: 26,3% pentru condiții normale de muncă, din care 10,5% pentru contribuția

Read more

Stingatoarele de incendiu – noutati!!!!

Ministerul Afacerilor Interne – MAI Normele tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu din 23.10.2015 În vigoare de la 28.12.2015 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 803 din 29.10.2015.   CAPITOLUL I Scop şi definiţii Art. 1. Prezentele norme tehnice stabilesc reguli şi condiţii obligatorii privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea

Read more

Prelucrare a datelor cu caracter personal- noutati

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP Decizia nr. 200/2015 privind stabilirea cazurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru care nu este necesară notificarea, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor decizii În vigoare de la 28.12.2015 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 969 din 28.12.2015. Văzând Referatul de aprobare nr. 18

Read more

Insolventa persoanelor fizice – amanari!!!

Insolventa persoanelor fizice – se prorogă(amana) până la data de 31 decembrie 2016. Ordonanţa de urgenţă nr. 61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice În vigoare de la 24.12.2015 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 962 din 24.12.2015. Având în vedere complexitatea domeniului reglementat prin Legea nr. 151/2015 privind

Read more
1 4 5 6 7 8 16