Legea 70/2015 reglementeaza operatiunile de incasari si plati

Incepand cu 08.05.2015 intra in vigoare Legea 70/2015 reglementează operaţiunile de încasări şi plăţi (lei sau valută) efectuate de persoane juridice, PFA-uri, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare dintre aceste categorii (denumite entități). Aceste operațiuni se vor efectua numai prin

Read more

Fiscalizarea bacsisului si sanctiunea graduala- Proiect de Ordonanta

Ministerul Finanțelor Publice a publicat miercuri(pe http://www.mfinante.ro), 15 aprilie 2015, un proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Scopul elaborării acestui proiect este eliminarea aplicării disproporționate a sancțiunilor prevăzute de reglementările în vigoare în cazul neemiterii bonurilor fiscale și a

Read more

Noul Cod de procedura civila – republicare in MO.nr.247 din 10 aprilie 2015

În M. Of. nr. 247 din 10 aprilie 2015, s-a republicat Legea nr. 134/2010 privind Noul Cod de procedura civila. Potrivit informației de presă publicate pe site-ul Ministerului Justiției (http://www.just.ro), republicarea a fost efectuată în temeiul dispozițiilor art. XIV [Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 3 august

Read more

Reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice

Incepand cu 10.03.2015 a intrat in vigoare Ordinul nr. 221/2015 pentru completarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.471/2008. In temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in

Read more

Ordinul ANFP nr. 762/2015 – stabilirea domeniilor prioritare de formare profesionala pentru administratia publica

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 762/2015 pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare profesionala pentru administratia publica a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 233 din 6 aprilie 2015. Avand in vedere:  – prevederile art. 5 lit. a) si art. 6 alin. (1) lit. b1) din Hotararea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale

Read more

Legea nr.54/2015:Modificarea normei de venit agricol ca urmare a dezastrelor naturale

a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 198 din 25 martie 2015 si va intra in vigoare de la data de 28 martie 2015. Legea nr.54/2015: Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Articol unic. – La articolul 73 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile

Read more

Înscrierea sancţiunii avertismentului în cazierul fiscal (OG 75/2001, HG 31/2003, OG 2/2001

ÎCCJ (Complet DCD/C), s-a pronunțat, în ședința din data de 23 martie 2015, cu privire la dispoziţiile art. 2 alin. (1), art. 4 alin. (1) şi art. 7 din O.G. nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal (M. Of. nr. 664 din 23 iulie 2004; cu modif. şi compl. ult.) ale art. 1 alin. (1) din Normele metodologice pentru

Read more

OMFP nr. 256/3331/2015 Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare

Principalele modificări aduse de OMFP nr. 256/3331/2015 Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil se referă la următoarele aspecte: − a fost modificat nivelul deducerii suplimentare a cheltuielilor de cercetare-dezvoltare efectuate de contribuabili de la 20% la 50% (corelare cu prevederile Codului fiscal); − stimulentele fiscale pentru activități de cercetare-dezvoltare se acordă pentru activități desfășurate în

Read more

Ordinul nr. 747/168/2015: Completare cod COR. Revine codul de Psiholog

Ordinul nr. 747/168/2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 123/123/2015 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011, a fost publicat

Read more
1 13 14 15 16