Distribuire sume din contul unic ORDIN 1613/2018

prin OpANAF nr. 1613/2018 se aprobă procedura de distribuire a plăților efectuate în contul unic pentru acele impozite și contribuții plătibile în contul unic. Începând cu data de 1 iulie 2018 sumele datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și la fondul unic de asigurări sociale de sănătate se plătesc în contul unic de disponibil 55.03, deschis pe

Read more

Apararea impotriva incendiilor – legislatie actualizata

LEGE Nr. 28 pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. legea 28 -apararea impotriva incendiilor Legea 307- apararea impotriva incendiilor Actualizata la 18.01.2018   Art. I. – Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

Read more

Anularea unor obligatii fiscale – LEGEA 29/2018

  Anularea unor obligatii fiscale , prin aparitia in Monitorul Oficial Nr.52 din 18 ianuarie 2018 a LEGII Nr. 29/2018 Legea 29- anularea unor obligatii fiscale         Art. 1. – (1) In cazul tranzactiilor pentru care s-a aplicat impozitul pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice, se anuleaza diferentele de obligatii fiscale

Read more

Tarife noi pentru unele operatiuni la ONRC

Tarife noi pentru unele operatiuni efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului, au fost aprobate prin Hotararea nr.962/2017 si publicate in Monitorul Oficial nr.10 din 05.01.2018. hotararea 962-2017 tarife ONRC Tarife noi pentru unele operatiuni efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, constand in: – eliberare de informatii, – extrase de registru

Read more

Registrul de evidenta fiscala pentru persoane fizice 2018

Registrul de evidenta fiscala pentru persoanele fizice- contribuabili potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Acesta este reglementat de Ordinul 3254/2017, publicat in M.O. nr.10 din 05.01.2018 Ordinul integral il gasiti aici ordin 3254 registrul de evidenta fiscala PFA Ca urmare a acestui Ordin emis de catre Ministerul Finantelor toate personele fizice PFA, PFI, II, Profesiile Libere,

Read more

Amenzile contraventionale achitate catre Bugetele locale

Amenda Contraventionala achitata din 2018 catre BUgetul local in CONT UNIC… M.Of.Nr.1023 din 22 decembrie 2017  a fost publicat Ordinul 7166/2017, pe care il aveti in atasament Ordin 7166- obligatii fiscale locale Important este ca TOATE AMENZILE CONTRAVENTIONALE  catre Bugetele locale o sa fie achitate in contul unic „Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire”

Read more

REVISAL Registrul General de Evidenta a Salariatilor -2018

REVISAL – Registrul General de Evidenta a Salariatilor-  a fost modificat prin HG 905/2017 si a fost publicat in MO 1005/19.12.2017 Prezenta Hotarare abroga HG nr.500/2011 cu toate modificarile si completarile avute. Astfel avem urmatoarele date: – termen pana la 31.03.2018 pentru transmiterea modificarilor, AA-pentru trecerea contributiilor la salariat –  REVISAL se intormeste atat de persoane juridice cat si de

Read more

Impozit Microintreprindere incepand cu 01.01.2018!!!

Impozit microintreprindere modificari incepand cu 01.01.2018, odata cu publicarea Ordonantei de Urgenta nr.79/2017, publicata in Monitorul Oficial 885/10.11.2018 Definitia microintreprinderii  In sensul prezentului titlu, o microintreprindere este o persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 1.000.000 euro. Cursul de

Read more

Contributiile sociale incepand cu 01.01.2018!!!

Contributiile sociale prin Ordonanta de Urgenta 79/2017, publicata in Monitorul Oficial nr.885 din 10.11.2017. Astfel incepand cu 1 ianuarie 2018 Contributiile sociale obligatorii reglementate sunt urmatoarele: a) contributiile de asigurari sociale, datorate bugetului asigurarilor sociale de stat -25%; b) contributia de asigurari sociale de sanatate, datorata bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate- 10%; c) contributia asiguratorie pentru

Read more

Salariul minim de1900 lei incepand cu 01.01.2018

Salariul minim de 1900 lei a fost aprobat prin publicarea in Monitorul Oficial nr. 950 din 29 noiembrie 2017 a HOTARARII DE GUVERN Nr. 846 pentru stabilirea salariului de baza minim  brut pe tara garantat in plata In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si

Read more
1 2 3 16