Cifra de afaceri NETA!!!! ce inseamna, cum se calculeaza

  Cifra de afaceri netă cuprinde: venituri din vânzarea produselor finite, produselor agricole şi a activelor biologice de natura stocurilor venituri din vânzarea semifabricatelor venituri din vânzarea produselor reziduale venituri din servicii prestate venituri din studii şi cercetări venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii venituri din vânzarea mărfurilor venituri din activităţi diverse reduceri comerciale acordate. Mai jos regasiti

Read more

Evidenţa contabilă – imobilizari necorporale – Cont 208 !!!!

Reglementări 1.) Ordinul 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate (MO 963/30.12.2014) 2.) Legea 571/23.12.2003 privind Codul fiscal (MO 927/23.12.2003), cu modificările şi completările ulterioare 3.) HG 44/22.01.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (MO 112/06.02.2004), cu modificările şi completările ulterioare Programele informatice ca imobilizări

Read more