DG

Experienta noastra este bazata pe
inovatia voastra.

A.
Servicii de contabilitate
In orice firma, contabilitatea este o activitate esentiala si necesara avand un rol permanent...
citeste mai multe
B.
Salarizare si resurse umane
Va oferim servicii de salarizare si resurse umane, intocmirea contractelor individuale de munca...
citeste mai multe
C.
Consultanta fiscala
consta in acordarea de servicii profesionale in domeniul fiscal, acordarea de servicii si asistenta de specialitate...
citeste mai multe

Contabilitate financiara si de gestiune

Contabilitatea financiara presupune, in ansamblu, o prezentare fidela a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatului exercitiului. Aceasta prezentare se realizeaza prin intermediul documentelor de sinteza.

Contabilitatea financiara are rolul de a furniza informatii necesare in elaborarea deciziilor economice. Pe langa aceasta utilizare interna, informatia contabila financiara este destinata utilizatorilor externi( bancheri, angajati, furnizori etc.).

Contabilitatea de gestiune are rolul de a furniza un ansamblu de informatii contabile care este prelucrat si analizat in scopuri interne.


Astfel, contabilitatea de gestiune urmareste in detaliu activitatea de gestiune interna a unitatiii (costul de productie, costul de transfer, costul de vanzare ) pentru a putea lua cele mai rationale si optime decizii.

Contabilitatea financiara si de gestiune presupune:

1. Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, dupa caz, intocmirea si depunerea declaratiilor in termenele legale;
2. Calculul impozitului pe dividende, intocmirea si depunerea declaratiilor privind impozitul pe dividende;
3. Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente;
4. Intocmirea decontului de TVA si depunerea acestuia in termenele legale;
5. Consolidarea balantelor de verificare pentru grupuri de societãti si transpunerea lor în bilant;
6. Intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare;
7. Intocmirea de raportari contabile externe, daca specificul activitatii o impune catre parteneri, furnizori sau clienti externi;
8. Lucrari specifice pentru participarea la licitatii publice de oferte;
9. Informarea periodica a conducerii asupra situatiei economico-financiare a societatii;
10. Informarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil;
11. Informari periodice privind schimbarile legislatiei fiscale privitoare la activitatea beneficiarului;
12. Participarea cu ocazia verificarii contabilitatii de catre organele abilitate prin lege de a efectua controale financiare si fiscale;
13. Intocmirea de dosare credite, dosare leasing;
14. Obtinerea certificate fiscale, certificate constatatoare;
15. Efectuarea de punctaje cu administratia financiara;
16. Evidenta global-valorica, cantitativ-valorica, dupa caz, si intocmirea balantei analitice a stocurilor;
17. Elaborarea balantei de verificare si a balantelor analitice; 18. Intocmirea jurnalelor contabile prevazute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare;
19. Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori;
20. Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii.