DG

Experienta noastra este bazata pe
inovatia voastra.

A.
Servicii de contabilitate
In orice firma, contabilitatea este o activitate esentiala si necesara avand un rol permanent...
citeste mai multe
B.
Salarizare si resurse umane
Va oferim servicii de salarizare si resurse umane, intocmirea contractelor individuale de munca...
citeste mai multe
C.
Consultanta fiscala
consta in acordarea de servicii profesionale in domeniul fiscal, acordarea de servicii si asistenta de specialitate...
citeste mai multe

Consultanta fiscala si financiara

Consultanţă fiscală acoperă toate aspectele importante pentru o bună desfăşurare a activităţii unei firme. Dintre cele mai importante aspecte sunt următoarele:

1.Întocmirea contestaţiilor de orice fel (împotriva proceselor verbale de control, etc.);
2.Consultanta privind reglementările valutare, operaţiunile de import export, cod vamal, evitarea dublei impuneri, tranzacţii internaţionale;
3.Identificarea tuturor taxelor şi contribuţiilor aplicabile firmei dvs.;
4.Asistentă în îndeplinirea obligaţiilor fiscale;
5.Analiza impozitelor, consultanta în probleme de TVA, impozit pe profit sau venit, impozite directe şi indirecte, impozite pe salarii, asigurări sociale etc;
6.Analiza şi soluţionarea problemelor specifice legate de armonizarea cu legislaţia UE;
7.Analiza şi soluţionarea problemelor de repatriere a profitului, soluţii fiscale de maximizare a investiţiilor;
8.Planificare în domeniul taxelor.

Asigurăm consultanţă fiscală necesară pentru micşorarea fiscalităţii, punându-vă la curent cu toate variantele pe care legea le permite pentru creşterea profitului.


Categorii de impozite pentru care oferim consultanţă fiscală:
br> 1.Impozitul pe profit (reguli generale, cote de impozitare, calculul profitului impozabil, plata impozitului, termen de plată, declaraţia de impozit pe profit);
2.Impozitul pe venit: sfera de cuprindere a impozitului pe venit, categorii de venituri supuse impozitului pe venit, impozitul pe dividende (cote, termen de plată, declarare), definirea veniturilor din salarii, determinarea lunară a impozitului pe venitul din salarii,termen de plată a impozitului, regularizarea anuală a impozitului pe venit,fişe fiscale, declaraţia de venit global şi declaraţii speciale;
3.Impozitul pe veniturile obţinute în România de nerezidenţi: sfera de cuprindere, venituri impozabile obţinute în România, reţinerea impozitului datorat de nerezidenţi, scutiri, declaraţii;
4.Impozite şi taxe locale: reguli generale, calculul impozitelor, termene de plată, declaraţii), impozitul pe clădiri şi teren, taxă asupra mijloacelor de transport, alte impozite şi taxe locale;
5.Taxă pe valoarea adăugată:sfera de aplicare, persoane impozabile, operaţiuni impozabile, faptul generator, exigibilitate, teritorialitate, baze de impozitare şi cote de impozitare, determinare, regularizare şi rambursare, facturi fiscale, termen de plată, decontul de TVA.